Forside
Om gruppen
Vil du være med?
Alle nyheder
Kalender
Kontakt
Køb, salg, bytte
Links
Billeder

Enhedernes sider:
Bæver
Ulve
Trop

 
 
 

Vil du være spejder?

I Sædder Gruppe er vi opdelt i følgende enheder:

Bævere (6-8 år) Holder møde hver onsdag i tiden 18.00 – 19.30
Børnene er opdelt i familier på 4-5 personer. Her samarbejder familierne og veksler
imellem leg og lette opgaver.
Fantasirammen er ”Bæverdammen”.

Ulvene (8-10 år) Holder møde hver onsdag i tiden 18.00 – 19.30
Børnene er opdelt i bander på 5-6 personer og arbejder i fantasirammen
”Junglebogen”.
Opgaver og leg er nu blevet lidt mere krævende.

Junior (10-12 år) Holder møde hver onsdag i tiden 18.00 - 19.30
Juniorerne er inddelt i patruljer på 5 - 8 personer. Der arbejdes nu med mere krævende
opgaver indenfor spejderarbejdet.

Spejdertroppen (12-15 år) Holder møde hver onsdag i tiden 18.00 – 19.30
Er inddelt i patruljer på 5-8 personer. Der arbejdes nu med mere krævende opgaver
inden for spejder arbejdet.

Seniorspejder (15-17 år) Holder møde hver mandag i tiden 18.30-20.00 I
denne enhed arbejdes der ofte i projektgrupper og arbejdsstoffet kan strække sig langt
ud over det traditionelle spejderarbejde.

Rover (17-?? År) Holder møde (se kalender under rover)
I roverklanen er det kun fantasien der sætter grænser for hvad der arbejdes med.

Som nyt medlem har du 3-4 møder som gratis prøvetid, inden du får udleveret en
indmeldelsesblanket.

Kontingent er på 780 kr. årligt.


POLITIK I SÆDDER GRUPPE

At undgå og forhindre krænkelser

Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor
nuværende eller tidligere medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser og
overgreb eller besiddelse af børnepornografisk materiale.

De menneskelige omkostninger er altid store i den slags sager, og KFUM-Spejderne
arbejder derfor åbent og aktivt for at undgå pædofili eller nogen form for misbrug.

Derfor er alle ledere i Sædder gruppe clearet med børneattest fra Det centrale
kriminalregister.

Det er ligeledes vores politik, at der er ledere af begge køn til stede under ture og lejre.


Hvis du har spørgsmål, så kontakt enhedens leder eller
gruppeleder Gert Pedersen på tlf. 56 28 35 19 eller mail.: gert-pedersen@mail.dk


 
By CodeCtrl