Forside
Om gruppen
Vil du være med?
Alle nyheder
Kalender
Kontakt
Køb, salg, bytte
Links
Billeder

Enhedernes sider:
Bæver
Ulve
Trop

 
 
 

Om gruppen


Det hele startede med at en gruppe mennesker i Sædder Sogn, bestående af præsten, en lærer og nogle landmænd, tog initiativ til opstart af en spejder gruppe.

Efter nogle indledende manøvre og lidt udskiftninger i initiativ gruppen blev spejdergruppen etableret og registreret første gang i korpset den 28. april 1966 under navnet Sædder Gruppe.

Gruppen havde allerede inden et år en velfungerende ulveflok og spejdertrop med en god besætning af ledere til begge enheder, samt et velfungerende grupperåd bestående af meget aktive ledere og forældre.

I begyndelsen holdt gruppen til i Sædder forsamlingshus og spejdertroppen fik desuden et ishus stillet til rådighed af den lokale isfabrik i Fruedal. Ishuset blev opstillet på Vadgårdens eng, som er engområdet ved siden af den nuværende spejderhytte. Her holdt spejdertroppen i høj grad til fra forår til efterår.

Gruppen begyndte allerede i 1966-67 at køre skrotindsamlinger, hvor der blev indsamlet aviser, flasker og jern. Salget fra disse skrotindsamlinger har været grundstammen i gruppens økonomi frem til begyndelsen af 90’erne.

Allerede i 1969 havde gruppen økonomi til at købe og opsætte en stor ”grønlænderbarak” på den nuværende spejdergrund. Grunden blev venligst udlånt til spejderne af Vadgården.

Spejderhytten blev indviet den 4. august 1969.

Den nuværende hytte blev indviet den 9. september 1978 efter en lang og sej vej for at få grundlaget på plads for et hyttebyggeri.

 
By CodeCtrl